Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for huhtikuu 2010

Pastafarinen Kirkko on 7.1.2009 jättänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin liittämistä varten. Hakemuksen on allekirjoittanut 22 täysivaltaista Suomessa asuvaa henkilöä. Patentti- ja rekisterihallitus on 6.7.2009 tiedoksi tulleessa päätöksessään hylännyt hakemuksen vedoten Uskonnonvapauslain 23§ tarkoittaman asiantuntijalautakunnan 8.4.2009 antamaan kielteiseen lausuntoon.

Yhdyskuntamme valitti päätöksessä annettujen valitusohjeiden mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle, joka siirsi asian käsittelyn Helsingin hallinto-oikeudelle 16.9.2009. Hallinto-oikeus tutki valituksen ja päätti 19.3.2010 antamassaan päätöksessä hylätä valituksen. Päätöksestä saa valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Pastafarisen Kirkon Amiraliteetti on päättänyt valittaa päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on jätettävä viimeistään 1.5.2010. Tarkempaa tietoa valitusprosessista annetaan huhtikuun aikana.

Yliamiraali

Mainokset

Read Full Post »