Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for kesäkuu 2010

Asiakirja-arkisto

Tänne on koottu kaikki Kirkon rekisteröintiin liittyvät viralliset dokumentit kronologiseen järjestykseen.  Asiakirjat on jaoteltu neljään ryhmään riippuen prosessin vaiheesta. Hallinto-oikeudelle toimitettu valitus on osoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle, koska PRH erheellisesti ohjeisti Kirkon valittamaan päätöksestä sille, vaikka valitus olisi tullut toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle. PRH:n valituslautakunta siirsi sittemmin asian käsittelyn Helsingin hallinto-oikeudelle.

1) Perustamis- ja sääntöasiakirjat: sisältää yhdyskunnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät paperit.

Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestys
Perustamiskirja

2) Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjat: sisältää Patentti- ja rekisterihallituksen sekä opetusministeriön lausunnot ja päätöksen yhdyskunnan rekisteröinnin epäämisestä.

Asiantuntijalautakunta – Lausunto
Patentti ja -rekisterihallituksen päätös

3) Helsingin hallinto-oikeuden asiakirjat: sisältää hallinto-oikeuskäsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Valitus hallinto-oikeudelle (osoitettu PRH:n valituslautakunnalle)
PRH lausunto hallinto-oikeudelle
Yhdyskunnan antama vastaselitys PRH:n lausunnolle
Hallinto-oikeuden päätös

4) Korkeimman hallinto-oikeuden asiakirjat: sisältää KHO:n käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Yhdyskunnan jättämä valituskirjelmä KHO:lle
Liite 1: Toimintakertomus 2005-2009
Liite 2: Opetusministeriön päätöksiä
Liite 3: Jumalanpalvelusohjesääntö
Liite 4: Valokuvatodiste

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Mainokset

Read Full Post »

Ensimmäinen yritys – PRH
Yhdyskuntamme on toiminut rekisteröimättömänä jo viime vuosituhannelta asti. Ajatus virallisesta rekisteröinnistä syntyi kuitenkin hieman yli 2 vuotta sitten. Virallinen rekisteröintiprosessi alkoi tammikuussa 2009, kun jätimme Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ilmoituksen ”Pastafarinen Kirkko” -nimisen rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta.

Kesäkuussa 2009 saimme vastauksen PRH:lta, joka ilmoitti, että yhdyskuntamme ei ole uskonnonvapauslain nojalla rekisteröitävissä uskonnollisena yhdyskuntana. Päätöstään PRH perusteli opetusministeriön yhteydessä toimivan uskonnollisiin asioihin erikoistuneen asiantuntijalautakunnan lausunnolla, joka katsoi, että pastafarismissa on kyse parodiasta eikä todellisesta uskonnosta.

Toinen yritys – Helsingin hallinto-oikeus
Yhdyskuntamme valitti PRH:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen syksyllä 2009. Oikeus hylkäsi valituksen maaliskuussa 2010 todeten, että se katsoo, että pastafarismissa ei ole kyse uskonnollisesta toiminnasta. Päätöksestä tekee merkittävän sen, että siitä puuttuivat tyystin perustelut. Oikeus taidokkaasti sivuutti yhdyskuntamme perustelut ja päätelmät ottamatta niihin mitään kantaa.

Kolmas yritys – Korkein hallinto-oikeus
HaO:n päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen huhtikuussa. KHO on ottanut nyt tapauksen käsittelyynsä ja ratkaisu on odotettavissa aikaisintaan loppuvuodesta 2010, todennäköisesti kuitenkin vasta keväällä 2011.

Read Full Post »