Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Viralliset dokumentit’ Category

Asiakirja-arkisto

Tänne on koottu kaikki Kirkon rekisteröintiin liittyvät viralliset dokumentit kronologiseen järjestykseen.  Asiakirjat on jaoteltu neljään ryhmään riippuen prosessin vaiheesta. Hallinto-oikeudelle toimitettu valitus on osoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle, koska PRH erheellisesti ohjeisti Kirkon valittamaan päätöksestä sille, vaikka valitus olisi tullut toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle. PRH:n valituslautakunta siirsi sittemmin asian käsittelyn Helsingin hallinto-oikeudelle.

1) Perustamis- ja sääntöasiakirjat: sisältää yhdyskunnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät paperit.

Pastafarisen Kirkon yhdyskuntajärjestys
Perustamiskirja

2) Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjat: sisältää Patentti- ja rekisterihallituksen sekä opetusministeriön lausunnot ja päätöksen yhdyskunnan rekisteröinnin epäämisestä.

Asiantuntijalautakunta – Lausunto
Patentti ja -rekisterihallituksen päätös

3) Helsingin hallinto-oikeuden asiakirjat: sisältää hallinto-oikeuskäsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Valitus hallinto-oikeudelle (osoitettu PRH:n valituslautakunnalle)
PRH lausunto hallinto-oikeudelle
Yhdyskunnan antama vastaselitys PRH:n lausunnolle
Hallinto-oikeuden päätös

4) Korkeimman hallinto-oikeuden asiakirjat: sisältää KHO:n käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Yhdyskunnan jättämä valituskirjelmä KHO:lle
Liite 1: Toimintakertomus 2005-2009
Liite 2: Opetusministeriön päätöksiä
Liite 3: Jumalanpalvelusohjesääntö
Liite 4: Valokuvatodiste

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Mainokset

Read Full Post »